LNK
Laidos
Labas vakaras, Lietuva
24 valandos
Žinios. Kriminalai
Sportas
Orai
Tikras gyvenimas: "Kurortinis romanas"
Žinios. Verslas
Sportas
Orai
Programos pabaiga
Labas vakaras, Lietuva (k.)
Pagalbos skambutis
Labas vakaras, Lietuva
Mano vyras gali
Žinios
Sveikatos ABC televitrina
Teleloto

atgal